You are here

The team

 

 
Julia Smoliy

Head of purchasing of AVIACRAFT

+79245388444

zakaz@aviacraft.ru

 

  

 

Evgeniya Kress

Chief accountant of AVIACRAFT

+79245388222

gb@aviacraft.ru

 

  
 
Anastasia Vorontsova

Head of Sales of AVIACRAFT

+79245388333

market@aviacraft.ru

 

  
 
Ilya Zhukovsky

CEO of AVIACRAFT

+79245388111

mail@aviacraft.ru